25 abril, 2018

Deducció per habitatge habitual Renda 2017

L’habitatge habitual és un factor important a la teva declaració de la renda. Depenent de la data d’adquisició i del tipus de contracte en els casos de lloguer, l’habitatge habitual es podrà deduir del IRPF del 2017.
deduccio-habitatge-habitual-renda-2017

L’habitatge habitual és un factor important a la teva declaració de la renda. Depenent de la data d’adquisició i del tipus de contracte en els casos de lloguer, l’habitatge habitual es podrà deduir del IRPF del 2017.

El fet que el nostre habitatge habitual sigui de propietat o de lloguer és la primera qüestió important a la teva declaració de la renda, ja que les dates establertes per delimitar qui té dret a la deducció, varien en funció de si ets propietari o pel contrari tens un contracte d’arrendament

Deducció per adquisició d’habitatge habitual:

Si ets propietari de l’habitatge, únicament et podràs beneficiar de la deducció, si la data d’adquisició és anterior a l’ 1 de gener de 2013. En aquest cas podràs deduir-te la inversió realitzada, sempre i quan t’hagis aplicat la deducció al 2012 o en anys anteriors.

Aquest tipus de deducció també es pot fer extensible a la rehabilitació de l’habitatge sempre i quan es compleixin les següents condicions:

  • Que les obres hagin estat declarades com actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatge
  • Que les obres tinguin per objecte la reconstrucció de l’habitatge, en el tractament de les estructures tals com façanes, cobertes o altres elements estructurals. El cost total de la rehabilitació no pot excedir en cap cas els límits establerts en el Reglament de l’impost.

La màxima quantitat que es pot deduir per adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual és de 9.040 euros per contribuent, el que suposa un 15% de les despeses hipotecaries.

Deducció pel lloguer de l’habitatge habitual:

Si el teu contracte d’arrendament és anterior a l’1 de gener de 2015 i la teva base imposable és inferior a 24.107,20 euros, també pots gaudir d’incentius fiscals si vius en un immoble llogat.

Per a les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer de l’habitatge habitual,  el límit també es situa en 9.040 euros. Fora del límit estatal, les Comunitats autònomes contemplen els seus propis límits, que en alguns casos poden assolir el 15% de les quantitats satisfetes pel lloguer dins de l’exercici  impositiu.

De tota manera la forma més segura de no deduir-nos a la renda res que no ens pertoqui, es posar-nos en mans d’un assessor fiscal, que dins del marc legal tributari ens ajudi a obtenir el resultat més  favorable possible en la nostra declaració.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra web.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles