3 abril, 2019

Com afecta l’IVA a la teva botiga online?

Si volem posar en marxa un negoci de comerç electrònic, a través d’una botiga online, haurem de donar-nos d’alta en Hisenda com a empresaris o professionals, així com en la Seguretat Social, independentment del volum de vendes que generem.
comercio-online

Si volem posar en marxa un negoci de comerç electrònic, a través d’una botiga online, haurem de donar-nos d’alta en Hisenda com a empresaris o professionals, així com en la Seguretat Social, independentment del volum de vendes que generem.

Si el nostre negoci té la seva seu fiscal a Espanya, haurem d’aplicar l’IVA tenint en compte en cada cas, si els nostres clients són particulars o empreses i en cas d’aquests últims, si tenen les seves empreses situades a Espanya, a la Unió Europea o bé són extra comunitàries.

Vendes a Espanya:

Quan els nostres productes es venguin dins de la Península i les Balears, no necessitem diferenciar entre clients particulars o Empreses.

Aplicarem directament l’IVA corresponent al producte en qüestió, és a dir el 21% si és un producte catalogat com a general, el 10% si se li aplica l’IVA reduït i el 4% en el cas del súper reduït.

En lliurar el producte en territori espanyol, encara que venguéssim a una empresa amb seu fiscal fora del territori, continuaríem aplicant l’IVA espanyol corresponent.

En el cas de Ceuta i Melilla i les Illes Canàries, àdhuc formant part d’Espanya, tenen el seu règim fiscal propi i per tant no s’aplicarà l’IVA en cap dels casos. Canàries té el seu propi impost, el IGIC (Impost General Indirecte Canari) i Ceuta i Melilla apliquen el IPSI (Impost sobre la producció, els Serveis i la Importació.

En ser considerades exportacions, cal facturar indicant que es tracta d’una Operació exempta d’IVA en virtut de l’article 21.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

Vendes a la Unió Europea:

Si venem a particulars, aplicarem l’IVA espanyol que correspongui, segons el producte, sempre que no sobrepassem el topall de vendes mensuals, admeses per cada país. Si hem aconseguit aquest límit, caldrà aplicar l’interès corresponent segons el país en qüestió.

Si volguéssim podríem aplicar l’IVA general del país del comprador si veiem que compensa i l’índex és inferior. El client pagarà menys i això farà més atractiu el nostre producte.

En el cas de les empreses, es consideren operacions intracomunitàries i estan exemptes d’IVA, ja que l’empresa compradora, serà qui acabi declarant l’IVA al seu país i ni tan sols estarà obligada en tots els casos. En aquest cas també serà obligat fer-ho constar a la factura. Operació amb inversió del subjecte passiu, conforme a l’Art.85 de la Llei de l’IVA 37/1992.

Vendes fora de la Unió Europea:

En tots els casos es consideren exportacions i per tant exemptes de l’IVA. El comprador estarà obligat a pagar els seus impostos al seu país i haurem de fer-ho constar en la factura com a Operació exempta en virtut de l’article 21.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor afegit.

En aquests casos haurem de ser capaços de verificar el dret a l’exempció en cas que Hisenda ens el requereixi, aportant documents que justifiquin el transport internacional o el Document únic administratiu que ens acredita com a exportadors.

Cal tenir en compte que Hisenda cada vegada realitza més controls sobre les transaccions comercials online, perquè és on es produeixen més irregularitats i estafes i per tant és important comptar amb un bon assessorament professional, per a complir amb la Llei de l’IVA i no incórrer en accions que puguin generar-nos multes o sancions.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles