26 marzo, 2019

Accidents laborals en els desplaçaments

L’accident en el trajecte “in itinere”, es defineix com el que pateixen els treballadors i les treballadores en anar o en tornar al lloc de treball i en el qual han d’incórrer determinats requisits.
accidents-laborals

L’accident en el trajecte “in itinere”, es defineix com el que pateixen els treballadors i les treballadores en anar o en tornar al lloc de treball i en el qual han d’incórrer determinats requisits.

Recentment el Tribunal Suprem, ha ampliat el concepte d’accident “in itinere” al desplaçament entre el domicili familiar i el laboral, encara que aquests es trobin a desenes o centenars de quilòmetres. Aquesta ampliació de la casuística és una bona notícia per als treballadors/as  que es veuen afectats per la mobilitat geogràfica.

Requisits perquè es consideri accident laboral “in itinere”:

 • Que es produeixi en el recorregut habitual i normal des del domicili al lloc de treball i viceversa, amb la finalitat principal i directa d’anar o tornar a aquest.
 • Que es produeixi dins del temps que normalment s’inverteixi en el trajecte.
 • Que no hi hagi hagut interrupcions entre el treball i l’accident per altres activitats d’interès personal.
 • Que l’accident es produeixi en “missió”, això és, que es produeixi en el trajecte que el treballador/a realitzi en compliment d’una missió (exemple un comercial que vagi a visitar a un client a la seva botiga o domicili).
 • Que el trajecte recorregut es realitzi en un mitjà de transport habitual o normal, entenent-se com a tal el que habitualment utilitzi el treballador/a i quan aquest no actuï amb imprudència greu o temerària.
 • I ara, com a novetat, que el desplaçament es produeixi entre el domicili familiar i el laboral en aquells casos en els quals el treballador/a tingui el seu domicili familiar en un lloc i el laboral en un altre per exigència de la mobilitat geogràfica de la seva empresa.

És important tenir en compte aquests factors:

 • És la part que al·lega l’existència d’un accident de treball la que ha d’acreditar la relació entre aquest i l’accident.
 • Ha d’existir connexió entre el domicili (familiar i/o professional) i el lloc de treball.
 • No és accident “in itinere” quan s’hagi finalitzat el trajecte o encara no s’hagi iniciat (si l’accident es produeix a casa abans d’haver començat el desplaçament o quan ja s’ha arribat a casa, no és “in itinere”).
 • Si l’accident es produeix una vegada traspassat el límit del domicili (això és el pis que s’habita i no l’edifici on se situa aquest) baixant l’escala, per exemple, això sí que és accident “in itinere”.
 • Quan es produeixi un accident “in itinere”, cal comunicar-lo al responsable directe segons la normativa pròpia de cada entitat.
 • Quan es produeixi un accident “in itinere” cal acudir a la Mútua NO al metge de capçalera.
 • Si no s’està conforme amb l’actuació de la Mútua o amb la determinació de la contingència d’aquesta, ha de fer-se constar la disconformitat en el Llibre Registre de la Mútua i acudir al metge de capçalera perquè valori la situació.
 • Si l’accident és greu o molt greu o es considera necessària una actuació immediata, es pot acudir al Centre Mèdic més pròxim del Sistema Públic de Salut i posteriorment acudir a la Mútua amb tota la informació.

La majoria dels treballadors/as que pateixen aquest tipus d’accidents els tracta com a malaltia comuna per major comoditat, però és important que sàpigues que pots tractar-los com a accidents de treball.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles